Advisering

Op het gebied van gasdistributiesystemen heeft men te maken met diverse aandachtspunten. Wij kunnen eindgebruikers maar ook adviesbureaus adviseren en meteen de juiste weg in laten slaan m.b.t. het ontwerp van het gasdistributiesysteem. We zien helaas te vaak dat men met de verkeerde uitgangspunten begint, waardoor er tijdens het traject, of zelfs na de installatie, aanpassingen dienen te worden gedaan. Het zijn vaak hele banale zaken die verkeerd gaan, die gemakkelijk vooraf te tackelen zijn. Indien e.e.a. achteraf gecorrigeerd dient te worden heeft dit nogal een financiële impact. De aandachtspunten van gasbron tot aan afnamepunt zijn:

  • De gasopslag
  • Reinheid van het gas en toepassing van het betreffende gas
  • Het reduceerstation
  • Het leidingsysteem
  • Appendages
  • Het afnamepunt
  • Testen
  • Validatie