Gasdistributiesystemen

Een gasdistributiesysteem is een leidingsysteem, bedoeld om gassen op een veilige manier te transporteren. Dat gebeurt vanaf de gasaanvoer (cilinder(s), pakket(ten), tank(s) tot en met het afnamepunt. Bij een gasdistributiesysteem wordt diverse apparatuur toegepast.

Systemen

We maken onderscheid in systemen voor de volgende disciplines:

Medische industrie

Gasdistributiesystemen ten behoeve van medicinale gassen en vacuüm voor de medische industrie moeten voldoen aan de NEN-EN-ISO 7396-1. In deze norm staat dat het leidingsysteem voor medische gassen beschouwd wordt als een medisch hulpmiddel. De ziekenhuisapotheker is in deze ook verantwoordelijk voor de kwaliteitswaarborging van de medicinale gassen en vacuüm.

Voedingsbronnen

Voor ademlucht/zuurstof zijn minimaal drie voedingsbronnen benodigd. Bij ziekenhuizen is dit meestal een zuurstoftank met een automatisch omschakelsysteem met twee flessenbatterijen. Het kunnen ook drie ademluchtcompressoren zijn of twee, aangevuld met een cilinderbatterij. Voor medische toepassingen gebruiken we apparatuur die minimaal voldoen aan de volgende specificaties:

 • Gaskwaliteit: 3.5 – 6.0 (99,95% – 99,9999%)
 • Leiding:
  – RK medische buis: olie- en vetvrij afgedopt met een restvetgehalte < 0,2mg/dm2
  – RVS buis: , naadloos, gladde buis, AISI316L, olie- en vetvrij afgedopt, inwendige ruwheid Ra ≤ 0,8μm.
 • Verbindingen:
  – hardsolderen onder schutgas (geen flux!)
  – TIG- of orbitaal lassen onder schutgas
  – dubbelrings knelkoppelingen (Hy-Lok)
  – schroefdraad met kunststof onderlegring met teflon tape/loctite als het niet anders kan
 • Afsluiters : messing of rvs kogel- of membraanafsluiter olie en vetvrij, geschikt voor zuurstof
 • Reduceertoestellen : Messing verchroomd of rvs
 • Heliumlekdichtheid : min. 1×10-6 mbar.l/s

Werkwijze

Enon installeert complete persluchtinstallaties (bijvoorbeeld compressoren, filters, drogers, flowmeters, dauwpuntmeters en druksensoren) voor medische perslucht. Ook voeren we het verbindend leidingwerk uit en zorgen we voor de afvoer. Dit kan direct uitgevoerd worden voor de leverancier van de persluchtinstallatie, of voor de aannemer van het betreffende project. We bieden ondersteuning bij de inbedrijfstelling van de installatie en het testen van de medische perslucht in samenwerking met de apotheker conform de Europese Farmacopee.

Enon persluchtstraat voor medische perslucht
Deel van persluchtstraat voor medische perslucht, met roodkoperen medische buis

Heeft u een vraag over onze werkzaamheden in de medische industrie? Neem gerust contact met ons op

Voedingsindustrie

In de voedselindustrie werkt men conform het HACCP-systeem (Hazard Analysis and Critical Control Point). Dit is een systeem dat een proactieve, preventieve aanpak biedt van alle stadia van de voedselproductie, inclusief opslag, distributie en verkoop. Daar hoort natuurlijk ook de gasdistributie bij, zowel vanaf de gasleverancier als binnen het bedrijf.

MAP-gassen

Het gasverpakken van voedingsmiddelen met gassen die afwijken van onze normale luchtsamenstelling noemt men gasverpakken met zogenaamde MAP-gassen. De belangrijkste MAP-gassen zijn N2 en CO2. Ook wordt O2 gebruikt, hoewel in de meeste gevallen zuurstof juist verdreven dient te worden. Er wordt gewerkt met voorgemengde gassen (bijvoorbeeld 70%N2 / 30%CO2) of met enkelvoudige gassen (CO2, N2 en O2).

Gasmenginstallatie

Als er met enkelvoudige gassen wordt gewerkt en er toch een menggas benodigd is, dan kan men dit ter plekke met een gasmenger mengen.

Heeft u een gasdistributiesysteem naar uw gasverpakkingsmachine nodig of wilt u informatie? neem dan eens contact op met onze technici. Wij kunnen natuurlijk ook geheel vrijblijvend langskomen.

Lastechniek en lasersnijtechniek

Gasdistributiesystemen voor de industrie zijn er voor zeer veel toepassingen. Wij verdelen ze onder in lastechniek, lasersnijtechniek en chemie en petrochemie.

Lastechniek

In de lastechniek gaat het vaak om ringleidingsystemen voor zuurstof en brandbaar gas en/of bescherm(meng)gas. Vanaf de ringleiding wordt er per laswerkplek een aftakking gemaakt naar elk afnamepunt. Het gaat hier om technische gassen met gaskwaliteit 2.5 – 3.5. De gassen worden via tanks, cilinders of cilinderpakketten aangeleverd of worden lokaal aangemaakt met een gasmenger.

Lasersnijmachine

Lasertechniek wordt toegepast voor dunwandig materiaal, waarbij nauwkeurigheid en/of weinig warmte inbreng van belang is. Een laserstraal warmt het materiaal op en het snijgas (Stikstof voor RVS en Zuurstof voor staal) blaast het gesmolten materiaal weg. Met een laser heeft men een smalle snede en kan zeer nauwkeurig en snel worden gesneden.
Bij lasersnijmachines is de gaskwaliteit aanzienlijk hoger en hebben we te maken met:

 • Lasergassen: CO2, N2 en He, of een mengsel hiervan.
 • Procesgassen: O2 3.5 voor het snijden van laag- en ongelegeerd staal en N2 4.8/5.0 voor het snijden van roestvast staal en aluminium.

Het leidingsysteem kan in roodkoper of rvs worden aangelegd.

Chemie en petrochemie

In de chemie en petrochemie worden er hoge eisen gesteld met betrekking tot de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Veelal wordt de apparatuur toegepast in een corrosiebevorderende omgeving. Dit vraagt kennis van gasapparatuur en hun toepassingen. Leidingsystemen worden meestal in rvs aangelegd, gelast of voorzien van Hy-Lok knelkoppelingen.
TDI102b

Laboratoria

Gasdistributiesystemen voor laboratoria worden veelal toegepast voor zuivere gassen t/m gaskwaliteit 6.0. Het gaat meestal om diverse gassen waarvan de benodigde capaciteit (Nm3/hr) relatief laag is. Het zijn meestal gassen, perslucht of vacuüm voor bijvoorbeeld Laf-kasten, incubatoren en gaschromatografen.

Apparatuur

Voor laboratoriumtoepassingen gebruiken we apparatuur die minimaal voldoen aan de volgende specificaties:

 • Gaskwaliteit: 3.5 – 6.0 (99,95 vol.% – 99,9999 vol.% zuiver, overig is verontreiniging)
 • Leiding:
  – RK-buis: olie- en vetvrij afgedopt met een restvetgehalte < 0,2mg/dm2
  – RVS buis: , naadloos, gladde buis, AISI316L, olie- en vetvrij afgedopt, inwendige ruwheid Ra ≤ 0,8μm
 • Verbindingen:
  – hardsolderen onder schutgas (geen flux!)
  – TIG- of orbitaal lassen onder schutgas
  – dubbelrings knelkoppelingen (bijv. Hy-Lok of Swagelok)
  – schroefdraad met kunststof onderlegring met teflon tape/loctite als het niet anders kan
 • Afsluiters: messing of rvs membraanafsluiter, voor vacuüm en perslucht worden kogelafsluiters toegepast
 • Reduceertoestellen: Messing verchroomd of rvs
 • Afnamepunten: Messing verchroomd of rvs
 • Heliumlekdichtheid: vaak min. 1×10-8 mbar.l/s

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van Enon Gas in laboratoria? Neem gerust contact met ons op.

 • Afnamereduceers op zuil

 • Afnamereduceers op wand, t.b.v. gaschromatograaf

 • Reduceerstations in gassenkast

 • Reduceeromschakelstation in gassenkast

 • Afnameafsluiters

 • Enon Semiautomatische Reduceeropstelling

 • Reduceerpaneel voor speciale labtoepassing

 • Verbruiksmeting voor N2, met digitale flowmeter

Hulp nodig?

Heeft u vragen over een product of dienst, staat waar u naar op zoek bent niet op onze website of wilt u een offerte op maat? Neem dan contact met ons op.

Bel me terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veiligheid

Veiligheid Voor elke discipline geldt een aantal regels met betrekking tot de toe te passen leiding en apparatuur. Dit heeft met name te maken met reinheid en de heliumlekdichteid in relatie tot de zuiverheid van het gas. Ook zijn de fysische eigenschappen van het gebruikte gas belangrijk (brandbaar, corrosief, giftig) bij de keuze van de toe te passen appendages. Enon houdt rekening met al deze factoren en past de best passende leiding en apparatuur toe.

Een gasdistributiesysteem is een leidingsysteem, bedoeld om gassen op een veilige manier te transporteren. Dat gebeurt vanaf de gasaanvoer (cilinder(s), pakket(ten), tank(s) tot en met het afnamepunt. Bij een gasdistributiesysteem wordt diverse apparatuur toegepast.

We maken onderscheid in systemen voor de volgende disciplines:

Laboratoria

Industrie (las- en lasertechniek, chemie en petrochemie)
Voedingsindustrie

Medische sector (ziekenhuizen, klinieken)

Veiligheid
Voor elke discipline geldt een aantal regels met betrekking tot de toe te passen leiding en apparatuur. Dit heeft met name te maken met reinheid en de heliumlekdichteid in relatie tot de zuiverheid van het gas. Ook zijn de fysische eigenschappen van het gebruikte gas belangrijk (brandbaar, corrosief, giftig) bij de keuze van de toe te passen appendages. Enon houdt rekening met al deze factoren en past de best passende leiding en apparatuur toe.

Heeft u een vraag over gasdistributiesystemen?