Autogeen- & Plasma snijmachine

Het snijden van grote platen staal wordt gedaan met autogeen en plasma snijmachines. Voor beide toepassingen zijn diverse gassen en perslucht nodig. Wij installeren hiervoor het gasdistributiesysteem vanaf de bron tot en met het afnamepunt. Hierbij werken we nauw samen met de klant en de leverancier van de snijmachine.

Autogeen snijmachine (brand snijtechniek)

Voor het autogeen snijden van staal (geen RVS) is zuurstof nodig, een brandbaar gas (bijv. acetyleen of propyleen). De zuurstof en het brandbaar gas verwarmen het staal tot aan de ontvlamtemperatuur (>1100°C), waarna via het hart van de brander met zuurstof (min. 99,5% zuiver) het gevormde snijbad uit de snijvoeg wordt geblazen. Perslucht wordt gebruikt voor stuurlucht.

Plasma snijmachine (smelt snijtechniek)

Voor het snijden van hooggeleerd staal, RVS of aluminium wordt een plasma snijmachine gebruikt. Het elektrisch geleidende plasmagas zorgt voor de warmteoverdracht van een elektrische krachtbron via de brander naar het te snijden materiaal. Met Perslucht, Zuurstof of een inert gas wordt het smeltbad uit de snijvoeg geblazen. Voor een plasma snijmachine zijn diverse gassen benodigd. Dit zijn bijv. Zuurstof, Stikstof, Kooldioxide, Argon, Waterstof, Formeergas en Perslucht. E.e.a. afhankelijk of men staal, RVS of aluminium gaat snijden.

Het leidingsysteem kan in roodkoper of rvs worden aangelegd.

Enon Lasertechniek, speciaal cilinderreduceerstation resonatorgassen
Speciaal cilinderreduceerstation resonatorgassen laser
Gasflessenkast met reduceerpaneel en leidingsysteem voor 3 gassen
Gasflessenkast met afzuiging en reduceerpaneel en leidingsysteem voor 3 gassen

 

 

Chemie en petrochemie

In de chemie en petrochemie worden er hoge eisen gesteld met betrekking tot de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Veelal wordt de apparatuur toegepast in een corrosiebevorderende omgeving. Dit vraagt kennis van gasapparatuur en hun toepassingen. Leidingsystemen worden meestal in rvs aangelegd, gelast of voorzien van Hy-Lok knelkoppelingen.
TDI102b