Voedingsindustrie

In de voedselindustrie werkt men conform het HACCP-systeem (Hazard Analysis and Critical Control Point). Dit is een systeem dat een proactieve, preventieve aanpak biedt van alle stadia van de voedselproductie, inclusief opslag, distributie en verkoop. Daar hoort natuurlijk ook de gasdistributie bij, zowel vanaf de gasleverancier als binnen het bedrijf.

MAP-gassen

Het gasverpakken van voedingsmiddelen met gassen die afwijken van onze normale luchtsamenstelling noemt men gasverpakken met zogenaamde MAP-gassen. De belangrijkste MAP-gassen zijn N2 en CO2. Ook wordt O2 gebruikt, hoewel in de meeste gevallen zuurstof juist verdreven dient te worden. Er wordt gewerkt met voorgemengde gassen (bijvoorbeeld 70%N2 / 30%CO2) of met enkelvoudige gassen (CO2, N2 en O2).

Gasmenginstallatie

Als er met enkelvoudige gassen wordt gewerkt en er toch een menggas benodigd is, dan kan men dit ter plekke met een gasmenger mengen.

Heeft u een gasdistributiesysteem naar uw gasverpakkingsmachine nodig of wilt u informatie? neem dan eens contact op met onze technici. Wij kunnen natuurlijk ook geheel vrijblijvend langskomen.